Buộc phá sản, thanh lý “ông lớn” Nhà nước thua lỗ, không thể phục hồi

Bộ Tài chính vừa đề xuất phương án buộc phá sản, doanh nghiệp, dự án Nhà nước kém hiệu quả giai đoạn 2011-2020 trong trường hợp không thể phục hồi được.

Buộc phá sản, thanh lý "ông lớn" Nhà nước thua lỗ, không thể phục hồi
Buộc phá sản, thanh lý “ông lớn” Nhà nước thua lỗ, không thể phục hồi

Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính vừa đưa ra 6 nhóm giải pháp thúc đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách phục vụ quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025, trong đó tập trung vào các nội dung như: Hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý dứt điểm những dự án thua lỗ, kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, xây dựng danh mục tiêu chí doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn theo hướng tạo chủ động, gắn trách nhiệm cho cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tiến độ thời gian việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp hiệu quả, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng thất thoát vốn nhà nước, có cơ chế giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường công khai, minh bạch thông tin của các doanh nghiệp Nhà nước, đảm bảo dễ dàng tiếp cận, kiểm tra, theo dõi, đánh giá; Tăng cường trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp; phân biệt trách nhiệm của cơ quan quản lý phần vốn nhà nước với người quản lý doanh nghiệp.

Bộ Tài chính nhấn mạnh phải xử lý dứt điểm các dự án thua lỗ, kém hiệu quả của giai đoạn 2011 – 2020 theo hướng: xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc để xảy ra tình trạng ngừng hoạt động, thua lỗ kéo dài, thất thoát vốn nhà nước.

“Xây dựng phương án và lộ trình thực hiện có hiệu quả phương án để xử lý dứt điểm tình trạng này; không để kéo dài, không để chậm trễ, gây thất thoát tài sản của nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng”, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính nêu.

Đại diện Bộ Tài chính đề nghị: “Xử lý theo nguyên tắc thị trường thay vì tiếp tục có sự can thiệp của Nhà nước; nếu không thể phục hồi được thì buộc phải phá sản, giải thể, thanh lý”.

Cơ quan của Bộ Tài chính cho rằng, việc đánh giá hiệu quả của cổ phần hóa rất quan trọng. Do đó cần rà soát, đánh giá hiệu quả của phương án cổ phần hóa, thoái vốn với phương án phá sản, bán toàn bộ doanh nghiệp, lựa chọn phương án phù hợp, hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí.

Bộ Tài chính đề nghị có giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán đối với các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ hoặc có các dự án kinh doanh thua lỗ, chậm tiến độ, kém hiệu quả.

“Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi xảy ra vi phạm”, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính nêu.

Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp, lũy kế giai đoạn 2016 – 2020, đã có 178 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443.503 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 207.116 tỷ đồng.

Tuy nhiên chỉ có 37/128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục, tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp còn chậm, còn 91 doanh nghiệp chưa hoàn thành công tác cổ phần hóa.

Theo  An Linh/Dantri.com.vn


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 280C12 Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 0966 288 855

Điện thoại: 0911 945 499

Tổng đài: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: [email protected]  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời