Công ty Đấu giá Hợp danh An Gia thông báo kế hoạch đấu giá

Thông tin việc đấu giá

– Thời gian đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 06/05/2021

– Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Văn phòng 280C12 Lương Định Của, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

– Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất diện tích số 118,7 m2 (108,7 m2 đất ở đô thị) thuộc thửa số 545, tờ bản đồ số 13 tọa lạc tại phường Bình An, TP. Thủ Đức, TP. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE9562 do UBND quận 2 cấp ngày 01/08/2011.

Tài sản số 2: Quyền sử dụng đất diện tích 1594, 8 m2 (đất ở đô thị) thuộc thửa 117 tờ bản đồ số 13 tọa lạc tại phường Bình An, TP. thủ Đức, TP. HCM theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A1 551595 do UBND quận 2 cấp ngày 31/12/2007.

– Giá khởi điểm: 476.000.000.000 VNĐ

– Tiển đặt trước: 10% giá khởi điểm

– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

– Thời hạn, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút ngày 04/05/2021.

– Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 26/04/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/05/2021, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

– Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:  Mọi cá nhân/tổ chức không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn, thực hiện đầy đủ nội quy quy chế đấu giá Công ty ban hành, mua và nộp hồ sơ tại công ty trong thời hạn quy định

– Thông tin liên hệ: 081.252.1252

Trả lời